Ανακοίνωση – Ενημέρωση
Κακόβουλα σχόλια στη σελίδα facebook της ΠΟΑμΣΚΠ

Ελληνικό, 19 Ιουλίου 2018
Πάγια τακτική της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας είναι να επιτρέπει την ανάρτηση σχολίων στην σελίδα facebook που διατηρεί. Ποτέ έως σήμερα δεν έχει παρέμβει για αποκλεισμό επισκέπτη. Με αφορμή πρόσφατα κακόβουλα και εξυβριστικά σχόλια σχετικά με το έργο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας όπου αναφέρονται ονομαστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑμΣΚΠ όσο και σε Συλλόγων-μελών της, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως:
H Ομοσπονδία υφίσταται από το 2008 και από το 2009 έχει αναγνωρισθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών ως ο δευτεροβάθμιος φορέας εκπροσώπησης των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στην Ελλάδα.
Η ΠΟΑμΣΚΠ διοικείται αποκλειστικά από ασθενείς ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, νόμιμα εκλεγμένους από αντιπροσώπους των Πρωτοβάθμιων Σωματείων-μελών της. Κατ’ εξοχήν χώρος ανταλλαγής απόψεων των μελών της παραμένουν οι Γενικές Συνελεύσεις και οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η ΠΟΑμΣΚΠ λειτουργεί με τα Σωματεία-μέλη της σύμφωνα με το Καταστατικό της και φροντίζει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα των ΑμΠΣ με την σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια που αρμόζει σε ένα θεσμικό όργανο. Οι διεκδικήσεις της ΠΟΑμΣΚΠ αφορούν το ΣΥΝΟΛΟ των πασχόντων στην ελληνική επικράτεια.
Λυπούμαστε που δεχόμαστε τέτοιου είδους κριτική και κατηγορίες από συνασθενείς και εκπροσώπους ενώσεων, που ούτε στο ελάχιστο δεν γνωρίζουν τον χρόνο και τον κόπο που απαιτούν οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας για την βελτίωση της καθημερινότητας των ΑμΠΣ.
Ένας από τους σκοπούς της Ομοσπονδίας είναι «η συνένωση και οργάνωση όλων των σωματείων ΑμΣΚΠ σε ενιαίο νομικό πρόσωπο και εκφραστή της συλλογικής τους βούλησης, ως δευτεροβάθμιο» και με διάθεση συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης να εργαστούν για την βελτίωση της καθημερινότητας των ΑμΠΣ. Είναι θέμα των Πρωτοβάθμιων Σωματείων Πασχόντων να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να ενταχθούν στην Ομοσπονδία και, εφόσον πληρούν τους όρους, να εκπροσωπηθούν και να συνεισφέρουν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου η Ομοσπονδία να εκπληρώσει τους Καταστατικούς σκοπούς της. Η ΠΟΑμΣΚΠ συνομιλεί και συνακροάζεται όλους όσους τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες ευγενείας και πάντα μέσω των
επίσημων οδών επικοινωνίας.
Τέλος δηλώνουμε ότι η ΠΟΑμΣΚΠ επιφυλάσσεται για όσα εξυβριστικά και συκοφαντικά σχόλια δημοσιεύονται από επισκέπτες στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της.

 

Ανακοίνωση – Ενημέρωση 19.7.2018