Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Navigating MS, η  Αμερικανική ένωση για την Πολλαπλή Σκλήρυνση – Multiple Sclerosis Association of America (MSAA www.mymsaa.org) δημιούργησε έρευνα με τίτλο » Έρευνα για τους φραγμούς στην βελτιστοποίηση της επικοινωνίας ως προς τα οφέλη και τους κινδύνους της διαχείρισης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Navigating MS μπορείτε να επισκεφθείτε το www.mymsaa.org/navigatingms.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να λάβετε μέρος στην παγκόσμια έρευνα της MSAA που είναι σχεδιασμένη ώστε να γίνουν κατανοητές οι απόψεις σχετικά με την επικοινωνία για τα οφέλη και κινδύνους γύρω από τις θεραπευτικές αγωγές για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), και να προσδιοριστούν οι κύριοι φραγμοί που παρεμποδίζουν την βέλτιστη επικοινωνία σε σχέση με το όφελος-ρίσκο. Αυτή η έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική. Το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο είναι στα Ελληνικά.

https://www.surveymonkey.com/r/Z6W5WQC

MSAA-Logo-and-New-Tag_Vert Navigating-MS-logo