Δελτίο Τύπου

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΑμΣΚΠ στο Υπουργείο Τουρισμού

 

Ελληνικό,31 Ιουλίου 2017

 

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, αντιπροσωπεία της ΠΟΑμΣΚΠ συναντήθηκε με τις κκ. Μαίρη Σιγανού, Σύμβουλος της Υπ. Τουρισμού και Αναστασία Σιούτη, Ειδική Συνεργάτης Υπ. Τουρισμού, για να εκθέσει τα προβλήματα των ΑμΣΚΠ στον τομέα του Τουρισμού. Την ΠΟΑμΣΚΠ εκπροσώπησαν οι κκ. Β. Μαράκα – Πρόεδρος, Μ. Μαμαλάκη – Γεν. Γραμματέας, Α. Πουρνάρα – Ταμίας και η κ.  Ι. Χριστοδουλίδου Γεν. Γραμματέας ΣΑμΣΚΠ.

Η ΠΟΑμΣΚΠ επεσήμανε πως τα ΑμΣΚΠ αντιμετωπίζουν πλείστα προβλήματα στον τομέα του τουρισμού, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές σε όλο το φάσμα των σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ξεκινώντας από την πρόσβαση και ανεμπόδιστη χρήση μέσων μεταφοράς, την έλλειψη κατάλληλων καταλυμάτων – ή την μη τήρηση απαραίτητων προδιαγραφών σε αυτά, την πρόσβαση στη θάλασσα, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πολιτιστικούς και άλλους χώρους εκδηλώσεων.

Τα ΑμΣΚΠ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα και ανεμπόδιστα σε όλα τα πολιτιστικά δρώμενα, να απολαμβάνουν τη θάλασσα, να ταξιδεύουν και να μετακινούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. Η Ελλάδα είναι ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και δεν την τιμά να αποκλείει τα εμποδιζόμενα άτομα.

Οι σύμβουλοι της Υπουργού συμφώνησαν πως απαιτούνται αρκετές βελτιώσεις προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες οι υπηρεσίες τουρισμού στη χώρα μας. Τονίζοντας πως πολλά από τα θέματα που ανέφερε η ΠΟΑμΣΚΠ, χρήζουν συνεργασίας διάφορων Υπουργείων (Πολιτισμού, Μεταφορών κλπ), υποσχέθηκαν να μεταφέρουν τα ζητήματα στην Υπουργό και να προσπαθήσουν από κοινού για την επίλυσή τους.

Δελτίο Τύπου 31.07.2017 – Συνάντηση ΠΟΑμΣΚΠ στο Υπ. Τουρισμού