Δελτίο Τύπου

Συνάντηση ΠΟΑμΣΚΠ με την Υπουργό Εργασίας

 

Ελληνικό, 29 Μαΐου 2017

 

Στα πλαίσια των συναντήσεων της ΠΟΑμΣΚΠ με Υπουργούς της Κυβέρνησης για επίλυση των παγίων αιτημάτων των ΑμΣΚΠ, αντιπροσωπεία της ΠΟΑμΣΚΠ επισκέφθηκε – μετά από επίσημο αίτημα – την Υπουργό Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου την Πέμπτη 25.05.2017. Εκ μέρους της ΠΟΑμΣΚΠ στην συνάντηση πήραν μέρος οι κκ. Βάσω Μαράκα – Πρόεδρος,  Μόιρα Τζίτζικα Α΄- Αντιπρόεδρος, Ευανθία Πουρνάρα – Ταμίας, Ιωάννα Χριστοδουλίδου – Αντιπρόσωπος ΣΑμΣΚΠ στην ΠΟΑμΣΚΠ και Νάντια Ζιαγκουβά – Κοινωνική Λειτουργός ΣΑμΣΚΠ. Παρόντες στην συνάντηση και οι κύριοι Χ. Νάστας – Σύμβουλος του Υπ. Εργασίας, και ο κ. Δ. Καρέλλας – Γ.Γ. Πρόνοιας.

Αφού έγινε ενημέρωση της Υπουργού για το έργο και τη δράση της ΠΟΑμΣΚΠ, κατατέθηκε υπόμνημα με τα πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας προς το Υπ. Εργασίας. Συγκεκριμένα: α) αναφέρθηκε η ανάγκη συμπερίληψης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στον Πίνακα των Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων του Υπ. Εργασίας εξαιτίας της πολυπαραγοντικής, εκφυλιστικής και συνεχώς επιδεινούμενης φύσης της νόσου. Η ΠΟΑμΣΚΠ έχει ήδη καταθέσει έγγραφα στο ΕΦΚΑ για να ενταχθούν στον εισηγητικό φάκελο για τα νευρολογικά νοσήματα που θα εξετάσει η  Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του αρ.7 ν3863/2010 στην αναθεώρηση του Πίνακα.

β) Ζητείται αναθεώρηση του ελάχιστου ποσοστού αναπηρίας της ΠΣ στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ), από 35%  σε 50% με την διάγνωση , καθώς η νόσος έχει πολλά αφανή συμπτώματα τα οποία θα έπρεπε να συνυπολογίζονται στην εκτίμηση της αναπηρίας. Επίσης το ποσοστό αναπηρίας 50% θα επέτρεπε στα ΑμΣΚΠ να συμπεριλαμβάνονται στα άτομα με χρόνιες παθήσεις που καταλαμβάνουν 10% θέσεων αορίστου χρόνου στο δημόσιο  και ευρύτερο δημόσιο τομέα (ν.4440 ΦΕΚ 224 Α΄ 02-12-2016)

γ) προτάθηκε βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης των ΑμΣΚΠ από τα  ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Ελλιπείς ή μη εξαντλητικοί ως προς τα συμπτώματα εισηγητικοί φάκελοι, μη αναλυτικές γνωματεύσεις, στρεβλωμένη κλινική εικόνα του πάσχοντα κατά την ημέρα αξιολόγησης εξ’ αιτίας των εξάρσεων-υφέσεων της νόσου κλπ είναι μερικά από τα προβλήματα που εντοπίζονται και οδηγούν σε λανθασμένες αξιολογήσεις.

δ) μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των ΑμΣΚΠ. Η ΠΣ εμφανίζεται συνήθως σε νεαρούς ενήλικες στην παραγωγική ηλικία. Η ΠΟΑμΣΚΠ προτρέπει τα ΑμΣΚΠ να παραμένουν επαγγελματικά ενεργά εφόσον η κατάστασή τους το επιτρέπει. Η Πολιτεία πρέπει να θεσπίσει μέτρα προστασίας διατήρησης των θέσεων εργασίας των ΑμΣΚΠ καθώς τη δημιουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων( για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  ή για μακροχρόνια απασχόληση).

Η Υπουργός, άκουσε με προσοχή τις προτάσεις και τα αιτήματα της ΠΟΑμΣΚΠ. Τόνισε πως κάθε απόφαση του Υπουργείου θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, αλλά με κύριο μέλημα να εξαλειφθούν οι αδικίες του ασφαλιστικού συστήματος. Αναφέρθηκε στις Επιστημονικές επιτροπές που έχουν αναλάβει το έργο να μελετήσουν εκ βάθρων τους νόμους του ασφαλιστικού συστήματος, και ζήτησε από την ΠΟΑμΣΚΠ να καταθέτει τις σχετικές προτάσεις της.

Τέλος, συμφωνήθηκε το Υπουργείο Εργασίας και η ΠΟΑμΣΚΠ να βρίσκονται σε επαφή, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ΑμΣΚΠ.

 

Δελτίο Τύπου 29.05.2017 Συνάντηση ΠΟΑμΣΚΠ με την Υπουργό Εργασίας