Στήριξη σε Ασθενείς με Σκλήρυση κατά Πλάκας

Η εκπομπή ΜΕ ΑΓΑΠΗ παρουσιάζει τον «Σύλλογο Ατόμων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς». Σκοπός του Συλλόγου είναι η παροχή υποστήριξης και βοήθειας σε άτομα που πάσχουν από την ασθένεια, η διάδοση του εθελοντισμού και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Ημερομηνία 5.5.2016