ΕΣΑμεΑ : Διαμαρτυρία για μη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Α.μεΑ.:Διαμαρτυρία για μη εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο υπουργείο Υγείας, σχετικά με την μη εκπροσώπησή της στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Αντιθέτως προβλέφθηκε η συμμετοχή 3 εκπροσώπων από Συλλόγους ασθενών, οι οποίοι θα επιλέγονται μετά από κλήρωση! Ο αποκλεισμός της Ε.Σ.Α.μεΑ., της τριτοβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης αυτού του χώρου συνιστά ουσιαστικά αποκλεισμό της γνήσιας εκπροσώπησης του χώρου των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που είναι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, στην εν λόγω Επιτροπή. Η ενέργεια αυτή είναι πραγματικά ακατανόητη και ανεξήγητη. Αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της εκπροσώπησης και αδικία για όλο το αναπηρικό…

Details